Bespovratna sredstav, EU fondovi i ostali poticaji

U suradnju s našim poslovnim partnerima, klijentu nudimo uslugu pripreme natječajne dokumentacije potrebne za prijavu projekta na neki od natječaja, u svrhu dodjele bespovratnih sredstava ili potpora od strane EU ili domaćih fondova. Novac koji se bespovratno dijeli mora zadovoljavati i ispunjavati određene ciljeve i biti dodijeljen prema zadanim pravilima, a sve u cilju da doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini.

Naravno da svaki projekt ili projektna ideja ne može zadovoljiti ove kriterije, ma koliko on dobar bio, stoga klijentu pomažemo odabrati i oblikovati ideje, uskladiti ih s kriterijima natječaja, izrađujemo sve elemente projektne prijave, prikupljamo administrativnu dokumentaciju te pružamo konzultantsku podršku za vrijeme same implementacije projekta.