Financijske usluge

Iza svakog uspješnog poslovanja stoji kvalitetno knjigovodstvo. Rješenja pronalazimo koristeći sva dostupna znanja, iskustva i tehnologije, a posao smo organizirali tako da klijent uvijek može doći do nas i nikada mu nije uskraćena informacija niti usluga. 

 • Svaka stranka ima dediciranog referenta i zamjenu
 • Ne idemo na kolektivni godišnji odmor. I u slučaju bolovanja ili pojedinačnog odmora, klijent je uvijek pokriven
 • Koristimo sva sredstva komunikacije s klijentima i državnom upravom, što omogućuje uštedu vremena i pravovremene informacije iz državnih službi
 • Osigurani smo od knjigovodstvene pogreške, što je dodatna sigurnost našim komitentima 
 • Surađujemo s odvjetničkim uredom i poreznim savjetnikom kako bismo bili u tijeku sa zakonskom regulativom djelatnosti naših klijenata

Knjigovodstvene usluge

Od poduzetničkog računovodstva za poduzeća i obrte do neprofitnog računovodstva i knjigovodstva za udruge – vodimo sve vrste poslovnih knjiga.

 •  
 • Obračuni plaća i honorara s prijavom i odjavom radnika na zavodima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Ispunjavanje izvještaja i predaja nadležnim institucijama
 • Izrada kalkulacija
 • Obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Priprema elaborata i druge dokumentacije potrebne za kredit u suradnji s depozitnom bankom klijenta
 • Redovno podnošenje izvještaja klijentima po dogovorenoj dinamici 
 • Obavještavanje klijenata o važećim financijskim poticajima od strane javnih institucija 
 • Plaćanja obaveza klijenata s njihovog računa internet bankarstvom (administrativna usluga po dogovru)
 • Ispis faktura naših klijenata (administrativna usluga po dogovoru)

Računovodstveno savjetovanje​

Godinama se bavimo računovodstvom, revizijom te poreznim savjetovanjem i razvili smo niz praktičnih modela koji nam omogućuju davanje pravog savjeta u svakoj situaciji.

 • Tumačenje računovodstvenih standarda: Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (za mikro, mala i srednja društva) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (za velika društva)
 • Definiranje modela knjiženja raznih poslovnih transakcija
 • Izrada modela poslovnih transakcija u skladu s računovodstvenim i poreznim standardima i zakonima
 • Definiranje modela u postupku pripajanja, spajanja, odvajanja i sličnih procesa vlasničkog restrukturiranja

Porezno savjetovanje

Kombiniramo inovativnost i temeljitu analizu poreznih pitanja uz multidisciplinarni pristup. U suradnji s klijentima pronalazimo optimalna rješenja koja odgovaraju baš njima. 

 • Detaljni, kvalitetni i pravovremeni savjeti u vezi obračunavanja, plaćanja i prijavljivanja poreza i drugih javnih davanja
 • Odgovori na pitanja porezne problematike koje niste mogli pronaći drugdje
 • Izrada poreznih uvida i pregleda s ciljem utvrđivanja pravilnosti vođenja poreznih, računovodstvenih i drugih evidencija i podataka iz kojih se popunjavaju porezne prijave, prijavljuju podaci Poreznoj upravi i obavljaju plaćanja
 • Definiranje poreznih rizika i davanje prijedloga za njihovo smanjenje, porezno planiranje i porezna optimizacija
 • Maksimalno smanjenje porezne osnovice i obveze unutar zakonskih okvira
 • Savjeti za porezno optimalnu strukturu poslovanja i korištenje poreznih olakšica, poticaja i oslobođenja kako bi se potpuno zakonito ostvario puni iznos porezne uštede
 • Analiza i planiranje transfernih cijena te izrada studija o transfernim cijenama