Interna revizija

Interna revizija značajan je dio cjelokupnog procesa revizije, a najčešće ju provode organi samog poduzeća koji organiziraju i provode program interne revizije kao cjelovit test svih aspekata interne kontrole.

Interna revizija najčešće se bavi ispitivanjem organiziranosti te razvojem i poboljšanjem djelotvornosti pojedinih poslovnih funkcija, ispitivanjem načina na koji se donose poslovne odluke,  funkcioniranjem informacijskog sustava i drugim poslovima putme kojih se ispituje i ocjenjuje poslovanje poduzeća.

Međutim, internu reviziju mogu obavljati i vanjski pružatelji usluge kao što je naša tvrtka, koja će taj posao kvalitetno obaviti uz racionalizaciju vaših troškova budući da ne morate organizirati vlastiti odjel.

Osim klasične interne revizije nudimo i usluge pregledavanja računovodstvenog sustava i s njime povezanog sustava internih kontrola te praćenje njihovog djelovanja i predlaganje njihovog unaprjeđenja te provjere usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima.