Investicijske studije

Poslovne banke, HBOR, HAMAG te ostale agencije i organizacije koje financiraju projekte  najčešće prije odluke o financiranju zahtijevaju od klijenta da im dostavi investicijsku studiju ili poslovni plan koji prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran.

Investicijska studija je dokument koji je po sadržaju vrlo sličan poslovnom planu, no nešto većeg opsega.

Naša tvrtka izradila je veliki broj investicijskih studija za potrebe malih i srednjih poduzetnika, posebice za ulaganja u opremu i infrastrukturu.