Naknada za odvoje život od obitelji

Naknadu za odvojeni život od obitelji ima pravo dobiti radnik kojemu je mjesto rada različito od mjesta gdje stanuje. Radnik pri tome mora biti zaposlen temeljem ugovora o radu (bilo na određeno ili neodređeno), a pravo na naknadu mora biti definirano ugovorom, pravilnikom ili se pak mora donijeti odluka od strane odgovornih osoba. Obitelj se u ovom slučaju smatra – bračni drug, djeca, posvojenici, pastorci i štićenici, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik.

Radnik mora osigurati potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da zadovoljava prethodne kriterije.

Zakon i pravilnik o porezu na dohodak regulirali su da maksimalna visina neoporezive naknade za odvojeni život može iznositi 1.600 kn mjesečno. Naravno, naknada može biti i viša od tog iznosa, ali u tom slučaju trebaju se platiti porezi i doprinosi kao da se radi o plaći. S obzirom da se smatra da, uz zadovoljenje prethodno opisanih uvjeta, naknada za odvojeni život od obitelji radniku pokriva troškove prehrane, smještaja, lokalnog prijevoza i drugih troškova života koje radnik ima u mjestu u kojem radi, isplata naknade za odvojeni život isključuje paralelnu isplatu dnevnica, terenskih ili pomorskih dodataka budući da služe u iste namjene.

No, i tome se može doskočiti pa s obzirom da se naknada računa na dnevnoj bazi, za dane koje je radnik proveo na službenom putu isplati se dnevnica, a za ostale dane naknada. Za radnika se naravno više isplati takva isplata. No, to je opcija koju mora odobriti poslodavac.

Dnevnice, terenske i pomorske dodatke te naknadu za odvojeni život treba razlikovati i jer su im osnove za isplatu različite po opisu, namjeni i trajanju pa je bitno ne miješati iste.
Upravo činjenica da se neoporeziva naknada računa srazmjerno prema broju dana koje je radnik proveo odvojen od obitelji je vrlo zanimljiva. Naime, mišljenje Porezne uprave iz 2008. godine ne daje pravo poslodavcu da neoporezivo isplati naknadu radniku za vrijeme tjednog odmora (npr. vikend ili praznik) ukoliko je u to doba posjećivao obitelj u mjestu stanovanja. Pitam se kako to dokazati i tko će to pratiti… ali eto, to je mišljenje porezne.

Kao i ostale neoporezive naknade, naknadu za odvojeni život od obitelji potrebno je, najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu za isplatu u prethodnom mjesecu, izvjestiti na obrascu JOPPD.

Podjeli objavu