Revizija dokapitulacije iz reinvestirane dobiti

Reinvestirana dobiti jedna je od poreznih olakšica definirana Zakonom o porezu na dobit, a od porezne prijave za 2015. godinu doživjela je određene promjene pa je tako nova definicija  reinvestirane dobiti da se reinvestiranom dobiti smatra ostvarena dobit poreznog razdoblja iskorištena za povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnim propisima, koja je jednaka iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i za koju se rashodi u cijelosti utvrđuju kao porezno priznati u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit.

Investicije u dugotrajnu imovinu treba izvršiti u tijeku poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava te po tržišnim cijenama.

Nadalje, porezni obveznik dužan je zadržati broj radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja za koje se iskazuje umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti i to najmanje dvije godine nakon proteka tog razdoblja, a u istom razdoblju nije dozvoljeno niti smanjenje temeljnog kapitala povećanog reinvestiranom dobiti.

Revizija dokapitalizacije iz reinvestirane dobiti podrazumijeva provođenje revizije financijskih izvještaja te izradu posebnog izvješća za potrebe trgovačkog suda.

Ono što trebate imati na umu je da Vam je potrebno pozitivno revizorsko mišljenje (revidirana financijska izvješća ne smiju biti starija od 8 mjeseci) stoga se revizoru obratite na vrijeme kako bi se razriješile eventualne nepravilnosti. Nakon što revizori provedu  reviziju te donesu pozitivno mišljenje, podnosi se prijava za upis u sudski registar u svrhu povećanja temeljnog kapitala.

Poreznoj upravi potrebno je dostaviti, najkasnije u roku 6 mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobitak, i sljedeće dokumente:

  • dokaz da je u sudskom registru upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti;
  • odluku o uporabi dobitka ostvarenog u poreznom razdoblju za koje se prijava podnosi;
  • pregled stanja kapitala i pričuva nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljnog kapitala

Obratite nam se s punim povjerenjem kako bi Vam našim iskustvom pomogli kroz postupak dokapitalizacije iz reinvestirane dobiti te za Vas pripremili svu potrebnu dokumentaciju.