Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala i ostale posebne revizije

Posebne revizije su jednim dijelom određene zakonom, a jednim dijelom slobodno. U nastavku su dane neke od takvih usluga koje nudi naša tvrtka:

  • Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala – određena Zakonom o trgovačkim društvima, a provodi se u slučaju povećanja temeljnog kapitala unosom stvari i prava, ili iz sredstava društva.
  • Revizija pripajanja, spajanja i odvajanja – također određena Zakonom o trgovačkim društvima, a odnosi se izradu pisanog izvješća revizora nakon sklapanja Ugovora o pripajanju/spajanju, gdje se utvrđuje ispravnost zamjene dionica/udjela, ili u slučaju odvajanja (izdvajanja), gdje se provjerava je li postupak proveden sukladno Planu podjele.
  • Ostalo – postoji još niz sličnih postupaka koji bi se mogli tretirati kao posebne revizije, a sadržaj i obujam se dogovaraju prema potrebama naručitelja.