Uvid u financijske izvještaje

Uvid u financijske izvještaje ili skraćena revizija je usluga prilagođena društvima koja nisu obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja, a s ciljem stjecanja ograničenog uvjerenja, prvenstveno kroz obavljanje upita i analitičkih postupaka, o tom jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikazivanja.

Revizoru (praktičaru) se na taj način omogućava da izrazi zaključak o tom je li nešto skrenulo njegovu pozornost što uzrokuje da vjeruje kako financijski izvještaji nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja.

Najčešći korisnici revizorskog uvida su vlasnici koji žele provjeriti financijske izvještaje vlastite tvrtke.

Od 2015. godine, sukladno odredbama čl. 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i neprofitne organizacije s prihodom većim od tri milijuna kuna, a manjim od deset milijuna kuna obveznice su skraćene revizije – uvida u financijske izvještaje te su dužne do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.